Poznejte

rodinu klazarových

Tři generace Klazarů vedly a vlastnily pivovar ve Dvoře Králové nad Labem.

Rodina pocházela původem z Kruhu u Jilemnice, v Roztokách působili jako továrnici, tkalci Hynku Klazarovi nosili svá plátna několik kilometrů a to ve svých krosnách za jakéhokoli počasí. Proto v roce 1888 založil továrník Hynek Klazar Nadaci pro chudé a hodné dítky školní obce Studenecké u příležitosti 40 let panování Františka Josefa I.

František Klazar v dražbě koupil pivovar, který opravil a vedl ho do své smrti. Pak se vedení chopil syn PhDr. Jan Klazar, tenž pivovar modernizoval, rozšířil výrobu o limonádu a vyvážel pivo a limonádu i mimo hranice královédvorského kraje. Jan se svou manželkou Erikou měli syna Gastona, ten vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou a oboru svých předků zůstal věrný. Pracoval ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském a pak v Pokusném a vývojovém středisku v Praze. Je jedním z autorů Dia piva a nealkoholického Pita. Pod vedením rodiny pivovar jen vzkvétal. V květnu 1948 byli Klazarovi donuceni prosperující podnik předat do státní správy.