Dlouhá historie

královedvorského pivovaru

Originální historie, originální atmosféra

STŘEDOVĚKÁ KRČMA – STARÝ PIVOVAR

Vítejte v středověké krčmě – Starém Pivovaru ve Dvoře Králové nad Labem, kde na Vás „dejchne“atmosféra
časů minulých v útulném prostředí bývalého pivovaru.

Pivovar byl postaven roku 1862 a to jednadevadesáti pravovárečnými* měšťany.
V tu dobu celá výstavba pivovaru vyšla na 130.000 zlatých.
Již začátkem září toho roku opouští pivovar první várka piva.

Jak šel rok po roce

1866 – Pivovaru se výrazně dotkla, prusko-rakouská válka. Pruští vojáci obsadili pivovar a  vydrancovali jej.
Škoda na pivovaru byla tak veliká, že pravováreční nebyli schopni uvést . pivovar zpět do provozu, a proto byl dán do dražby.

1877 – Dne 26.5. se konala dražba pivovaru a přilehlé hospody. Dražbu vyhrál František Klazar z Kruhu
u Jilemnice, který jej vedl až do své smrti.

1921 – Po smrti p. Františka Klazara  se chopil pivovaru jeho syn PhDr. Jan Klazar. Pivovar na tehdejší dobu
zmodernizoval a stal se velice prosperující firmou.

1938 – Zahájena výroba limonády.

1948 – Dochází ke znárodnění a pivovar spadá pod Podkrkonošské pivovary, národní podnik. Později pod
Východočeské pivovary n.p. Hradec Králové.

1978 – Byl zastaven provoz ve sladovně.

1979 – V lednu bylo ukončeno vaření piva. Pivo se poté dováželo z Trutnovského pivovaru v cisternách
a zde se pouze plnilo do lahví.

1982 – Byla zrušena také „lahvovna“ a „sodovkárna“. Vybavení bylo převedeno do jiných pivovarů a zbytek
pivovaru se začal likvidovat. Pivovar byl nakonec bezúplatně převeden na Městský národní výbor ve Dvoře Králové nad Labem.
Město do těchto míst umístilo provoz Technických služeb.

1988 – Stroje, které tu zbyly, byly v tomto roce taktéž zlikvidovány a varny v pivovaru byly rozděleny příčkami.

leden 2001– Zastupitelé Dvora Králové nad Labem odsouhlasili odprodej části pivovaru společnosti Billa
a to za 6 milionů Kč, která zde vystavěla supermarket.